Enactus Nijmegen

Wat is Enactus?

Enactus Nijmegen

Enactus is een internationale non-profitorganisatie die studenten, het hoger onderwijs en leiders uit het bedrijfsleven bij elkaar brengt. Samen ondernemen we actie om de kwaliteit van leven en de levensstandaard van mensen die het nodig hebben te verbeteren.

Studenten die actief zijn voor Enactus ontwikkelen maatschappelijke projecten over de hele wereld, waarbij ze professionele begeleiding krijgen van hogeronderwijsinstellingen en leiders uit het bedrijfsleven.

De uitvoering van de projecten zorgt niet alleen voor verandering van levens, het helpt studenten ook bij het ontwikkelen van talent en leiderschapsvaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige carrière.

Team Nijmegen tijdens de Nationale Competitie

Onze waarden

 • Verbeeldingskracht
  Iedere uitdaging creëert een kans; een kans om te herontdekken. Alles wat we doen bestaat uit kansen zien die anderen niet zien.
 • Durf
  De bereidheid om te proberen, te falen en te leren tijdens een ontdekkingstocht is net zo belangrijk als de passie om te slagen. Het is belangrijk te willen leiden, vooral in gebieden waar de uitkomsten nog niet vaststaan.
 • Besluitvaardigheid
  Betekenisvolle verandering is niet eenvoudig. Het is nodig grote obstakels te overwinnen. We hebben het uithoudingsvermogen om door te gaan tot we het resultaat bereiken dat we voor ogen hebben.
 • Partnerschap
  Het vormen van teams is cruciaal voor het bereiken van sociale verandering.
 • Verantwoording
  Binnen ieder initiatief of project dat we uitvoeren beoordelen we hoe effectief we een duurzame verandering in levens van mensen bewerkstelligen.
 • Nieuwsgierigheid
  We zoeken altijd nieuwe kansen, zijn bereid te leren en zijn niet bang om vaststaande kaders in twijfel te trekken, omdat we weten dat effectief leiderschap dat van ons vraagt.

Projecten

Studenten van over de hele wereld werken in Enactus Teams aan maatschappelijke projecten. Altijd met het doel om levens te veranderen en een betere en duurzame wereld mogelijk te maken. We maken verschil door actie te ondernemen, samen met het hoger onderwijs en leiders uit het bedrijfsleven. 

Blokje Om?

De focus van het project Blokje Om? ligt op de ouderen van onze stad. In Nederland wonen meer dan 2,9 miljoen 65-plussers. 

Bijna 1 miljoen van deze 65-plussers voelt zich eenzaam en dit aantal blijft stijgen. Van deze 1 miljoen mensen hebben enkel ongeveer 200.000 ouderen eens in de maand sociaal contact (bron: TNS/NIPO 2012). Bijna 10.000 ouderen in zorginstellingen krijgen bijna nooit bezoek (Bron: onderzoek Leger des Heils, 2012). Enactus Nijmegen vindt het tijd daar verandering in te brengen.

Door eenzame ouderen in contact te brengen met jongeren die interesse hebben in het welzijn van hun (oudere) medemens, probeert ‘Blokje om?’ de eenzaamheid van ouderen te verminderen. Dit doet ‘Blokje om?’ door samen buitenshuis een blokje om te gaan!

Denktank

De Denktank is verantwoordelijk voor innovatie binnen Enactus Nijmegen. Het creatieve team kijkt naar de wereld om zich heen en ziet maar één ding: kansen. Kansen om nieuwe succesvolle sociale ondernemingen op te zetten en daarmee problemen in Nijmegen en omgeving aan te pakken!

Onder begeleiding van een projectcoördinator en coach gaat de Denktank in een sneltreinvaart door de conceptontwikkelingsfase van een nieuw Enactus-project. 

Aan het eind van een eerste onderzoeksfase zal worden besloten om een project door te ontwikkelen als sociale onderneming of opnieuw door de conceptontwikkelingsfase te lopen en met een nieuw idee aan de slag te gaan.

Join us!

Lijkt het jou leuk om samen met ons aan het opzetten van een onderneming te werken? Schroom dan niet en stuur een mail naar info@enactusnijmegen.nl (of klik op de knop) en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!